top of page

TEENUSE MUDEL

HALDURI MUDEL
 

Sõlmime kliendiga lepingu kinnistu korrashoiuks ja ühistu haldamiseks meie poolt pakutavate teenuste lõikes.  Oleme objektile halduriks ja 

korraldame omanike esinduse (n. ühistu juhatus) volitusel või otsuste alusel kinnistu korrashoidu ja ühistu haldusega seonduvaid küsimusi. Konsulteerime ja valmistame ette dokumente ühistu juhatusele kinnitamiseks.

bottom of page