top of page

TEENUSED

HALDUSTEENUS
 

on kaasomandi paremaks valitsemiseks ja majandamiseks mõeldud korraldusliku iseloomuga teenus, mis tagab ühistu juriidilise säilimise, aitab objektiivselt võrrelda vajadusi ja võimalusi ning sisaldab:

 • korraliste ja erakorraliste koosolekute korraldamist

 • suhtlemist riigi- ja kohaliku omavalitsuste asutustega, võrguettevõtetega, lepingupartneritega, ühistu liikmetega

 • töövõtu- ja erinevate teenuste saamiseks lepingute ettevalmistamist

 • lepingute täitmise jälgimist

 • dokumendihalduse korraldamist

 • ühistu liikmete ja majaelanike registripidamise korraldamist

 • revisjonide korraldamist

 • aruandluse korraldamist

FINANTSHALDUSE TEENUS
 

tagab ühistu majandusliku säilimise, läbipaistva raamatupidamise- ja kuluarvestuse, rahavoogude juhtimise ja sisaldab:

 • majandamise kavade, laenutaotluste ja aruannete koostamist

 • raamatupidamise korraldamist

 • sisekontrolli toimimise korraldamist

 • maksete laekumiste jälgimist, suhtlemist võlgnikega, võlgnevuste arvestuse jälgimist

house_circle_arrows.png
HOOLDUSTEENUS

 

tagab elamu, tehnosüsteemide, teede ja haljasalade füüsilise säilimise ja korrashoiu ning sisaldab:

 • perioodilisi ülevaatuseid, remondivajaduste määramist

 • põhikonstruktsioonide, tehnosüsteemide ja üldkasutatavate ruumide hooldusvajaduste väljaselgitamist, hooldus- ja remondigraafikute koostamist 

 • avarii-, hooldus- ja remonditööde korraldamist

 • heakorra- ja koristustööde korraldamist elamus ning kinnistul

INVESTEERINGUTE PROJEKTIJUHTIMINE
 

aitab ühistu juhatusel ellu viia elamu ja selle tehnosüsteemide renoveerimist - kavatsusest kuni ehitustööde vastuvõtmiseni ning sisaldab:

 • renoveerimtööde vajaduste hindamise korraldamist

 • üldkoosoleku otsuste ettevalmistamist

 • projekteerimse protsessi korraldamist

 • renoveerimise finantseerimise korraldamist

 • ehitushanke korraldamist

 • lepingute sõlmimise korraldamist

 • tööde teostamise  ja lepingukohustuste kontrollimist, aktide, arvete vastavuse kontrollimist

KINNISVARA LÜHIAJALINE  RENDILE ANDMINE 
 

anname  lühiajaliselt (kuni kolm kuud) rendile enda või renditud kinnisvara - korterid, äripinnad. Pakkumisi vaata siit.

Külaliskorteri kasutamise reeglitega saab tutvuda siin ja hinnakirja saab lugeda siit.

bottom of page